Mi a hatha jóga?

Közzétette: | 2019-02-12

Egészség, erő, fiatalság-

e három földi kinccsel ajándékoz meg a hatha jóga útja

JÓGA MÍMÁNSZÁ

 

Az emberi test az egyik legnagyobb csoda a Földön. Csontból, húsból és vérből megalkotott teste titkokat takar, melyeket évezredek óta kutat fáradhatatlanul, keresve a nagy rejtély megoldását. Sokan voltak, akik az ember titkának felfedésére vállalkoztak, de keveseknek sikerült megszólalásra bírni. Csak az a néhány, aki fáradhatatlanul ásott mélyebbre és mindig mélyebbre a saját ÉN-jében, az jutott el oda, hogy végre megértette a legnagyobb rejtélyt: saját magát.

Indiában ősidők óta foglalkoznak az emberi lélek rejtelmeivel és nagyon sokan egész életüket annak a célnak szentelték, hogy kikutassák: mi az ember és mi a rendeltetése itt a Földön.

Elvonultak a világi élet zajától és elméjüket arra a kérdésre összpontosították: ki vagyok ÉN? Fáradhatatlan igyekvésük, sziklaszilárd kitartásuk és a vágy, amellyel az igazságot ostromolták, meghozta az eredményt: elméjük megvilágosodott és kiterítve feküdt előttük az egész LÉT titka. Megértették az ÉLET-et, meglátták a legvégső okokat, és kitárult előttük az ÚT, amely kivezet a szenvedésből és a szabadságba vezet. Tudták, hogy ez az állapot minden ember számára elérhető és tanítani kezdtek, mutatva a szabadság felé vezető utat.

A hegytetőre különböző utakon lehet feljutni. Van, aki kényelmes szerpentinen halad felfelé, mert esetleg testi állapota miatt nem bírja az erős emelkedőt, van, aki rövidíti az utat és emelkedő ösvényeken halad és vannak olyanok, akik a legrövidebb utat választják és az égbe törő sziklákon kapaszkodnak fel, hogy minél hamarabb eljussanak a célhoz.

Ugyanígy többféle úton haladhat az ember belső nagy célja felé, lelki és testi képességei  szerint. A nagy tanítók különböző rendszereket dolgoztak ki, hogy a beteljesülés mindenki számára elérhető legyen.  Ezek a rendszerek megrövidítik az utat és aki követi „előírásukat”, az egyszerűbben és hamarabb érhet el az emberi fejlődés legmagasabb fokára.

Ezeknek a rendszereknek az összefoglaló neve: JÓGA.

A jóga különböző rendszerei csak kiindulási pontjukban különböznek egymástól, de a lényege és célja valamennyinek ugyanaz: a tökéletes önismeret, amely feltétlen önfegyelemmel érhető el. A jóga tehát elsődlegesen önfegyelemre tanít, de van jóga, amelynek az értelem fegyelmezése az útja, van, amely az érzelmek feletti uralommal kezd, van,          amelynek kiindulási pontja a test, …stb. a tanítvány hajlama és képessége szerint.

Legajánlatosabb „utunkat” azzal a jógával kezdeni, amelynek kiindulási pontja a test. Ez a tökéletes egészség útja, neve:  hatha jóga.

A hatha jóga neve arra az igazságra utal,  amelyre ez a rendszer felépült. Testünket pozitív és negatív áramok éltetik és ha ezek az áramok teljes egyensúlyban vannak, akkor egészségünk tökéletes. Kelet ősi nyelvén a pozitív áramot egy betűvel jelzik: „HA”, amely annyit jelent „NAP”. A negatív áram jelölésére egy másik betű szolgál: „THA”, jelentése „HOLD”. A jóga szónak kettős értelme van. Egyik jelentése „összekapcsolás”, másik értelme megfelel az „iga” szónak. A „hatha jóga” tehát jelenti a pozitív Nap- és negatív Hold-energiák tökéletes ismeretét, teljes harmóniában és egyensúlyban való összekapcsolását, a fölöttük való feltétlen uralkodni tudást, azaz ÉN-ünk igába kényszerítését.

Egyedülálló ez a rendszer az egész világon, mert tudatosan tökéletesíti a testet. Sugárzó életerővel tölti meg és rendbe hozza esetleges hibáit. A hatha jóga visszavezet a természethez, megismertet a füvekben, fákban, gyökerekben rejlő gyógyerőkkel, megismertet a saját testünkkel, a testünkben működő erőkkel és rávezet bennünket a lélek és a test közötti szoros összefüggésekre. A test a lélek legkisebb rezdülésére reagál és a test állapotát erősen megérzi a lélek. Ezt a kölcsönhatást aknázza ki a hatha jóga, és egészségessé teszi mindkettőt: a lelket és a testet. Ennek eléréséhez meg kell tanulni, hogyan tehetjük testünket és annak minden működését tudatossá.

A hatha jóga nem végcél, hanem előkészítője a magasabb szellemi jógának.

A hatha jógának már a kezdő foka is annyira érdekes és hasznos, hogy érdemes megismerni és foglalkozni vele. A hatha jóga kezdő szintje megtanít bennünket arra, hogyan legyünk egészségesek. Megtanítja, hogy két életáram működik a testben és ezeknek tökéletes egyensúlya tökéletes egészséget jelent.

 

(Részletek Selvarajan Yesudian / Haich Erzsébet – Sport és jóga című könyvéből)